Nieuwsbrief 1

Beste Ouders en/of verzorgers,

Voor u ligt de 1e nieuwsbrief “verbouwing op Boerderij de Boterbloem”. Op deze manier willen wij u graag op de hoogte gaan houden van de verbouwing op Boerderij de Boterbloem.

De verbouwing

Wellicht heeft u het al vernomen, maar Boerderij de Boterbloem wordt in 2017 verbouwd. Het gaat hier om een compleet nieuwe indeling en een verruiming van de groepen. Er zal een verdiepingsvloer in de gehele domeinschuur komen en het kantoor zal worden uitgebouwd. De bestaande groepen zullen worden afgebroken.

 

Klaar voor de toekomst

Samen met de tekenaar hebben wij gekeken hoe we de ruimtes aantrekkelijker, uitdagender en praktischer kunnen gaan maken voor de kinderopvang, BSO en de Zorgboerderij. Het pand voldoet na de verbouwing aan alle nieuwe eisen die gesteld worden vanuit de wet kinderopvang en het bouwbesluit.

De start

Zoals het er nu naar uit ziet starten we eind maart/begin april 2017 met de verbouwing. De verbouwing zal naar verwachting ruim een half jaar gaan duren. Omdat dit een lastige schatting is zullen wij u hiervan tijdens de verbouw

op de hoogte houden.

Waar blijven de kinderen?

Natuurlijk vraagt u zich af waar de kinderen zullen verblijven tijdens deze verbouwing. Half januari zullen er units worden geplaats op het terrein van Boerderij de Boterbloem. Hier zal vanaf 1 februari gestart worden met de kinderopvang.

De kinderen van de BSO op de boerderij (wespennest) zullen tijdens de verbouwing worden gehuisvest in basisschool de Sprang in Tollebeek. De kinderen die gebruik maken van de BSO op het MFC (Hommelhonk) zullen geen hinder ondervinden van de verbouwing. De voorschoolse opvang zal op de boerderij blijven.

 

Meer weten?

Wij kunnen ons voorstellen dat het een en ander vragen bij u oproept. Wij willen u daarom uitnodigen voor een speciale inloopavond op maandag 19 december, tussen 19.00 uur tot 21.30 uur (kom gerust binnen op de tijd die u het beste uit komt). Adriaan en ik zullen u dan uitleg geven over de verbouwing d.m.v. de bouwtekeningen en er is gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Uiteraard kunt u voor vragen, opmerkingen en ideeën altijd terecht bij Hinke of Adriaan Naus

 

Hinke: 06-13783166

Adriaan: 06-51494589