Keurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ voor de Boterbloem

In november 2012¬†heeft boerderij de Boterbloem een audit gehad. Er is gekeken of de zorgboerderij voldoet aan alle kwaliteits eisen. In december 2012 kregen we het bericht dat de Federatie Landbouw en Zorg het positieve advies van de auditor op gaat volgen en dat we het keurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ behaald hebben!

 Kwaliteitwaarborg_Zorgboerderijen

Doordat we het keurmerk behaald hebben kunnen we nu niet alleen zorg verlenen op basis van PGB, maar is het ook mogelijk om zorg in natura te leveren. Vanaf januari 2013 zal het mogelijk zijn zorg af te nemen op basis van zorg in natura.