Algemeen

Kinderdagverblijf “De Bezige Bijtjes”

Een veilige plek
Op boerderij de Boterbloem is de sfeer veilig en prettig en kinderen voelen zich er snel thuis. Een vertrouwde omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en ontplooiing.

Wij werken met een verticale groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw, bestaat de groep uit twee groepsleidsters op maximaal 10 kinderen.

14-10-31kdv314-10-31kdv2

Spelen en bewegen
Op de boerderij kunnen de kinderen binnen en buiten naar hartenlust spelen en plezier 14-06-27Kip2maken. Wij hebben daarvoor een breed aanbod van activiteiten die aansluiten bij hun leeftijd, interesses en mogelijkheden. We hebben jaarlijks terugkerende thema’s als kerst, Sinterklaas, Pasen en de seizoenen. En zelf verzinnen wij elk jaar een weer andere thema’s waar we een aantal weken met werken.

Wij werken met een vastomlijnd dagritme dat structuur biedt met ruimte voor de eigen keuzes van uw kind. Buiten kunnen ze bijvoorbeeld voetballen, fietsen en skelteren, trampoline springen, dieren aaien en verzorgen en helpen in de moestuin. Binnen kunnen ze onder andere knutselen, spelen in de bouwhoek of huishoek, lezen in het knusse leeshoekje en spelletjes doen.

Spelenderwijs leren en ontwikkelen
Spelen is leuk. Maar spelen is ook leren en groeien. De relatie tussen de kinderen onderling en hun relatie met de leiding speelt daarbij een belangrijke rol. De kinderen leren van elkaar, ontdekken hun kwaliteiten en worden door de groepsleiding gestimuleerd en aangemoedigd zich spelenderwijs verder te ontwikkelen.

Als extra ondersteuning daarbij biedt boerderij de Boterbloem de kinderen het programma “Uk & Puk”. Dit programma stimuleert de taal- en spraakvaardigheid, sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke vaardigheden. Onze leidsters hebben hiervoor een aanvullende opleiding gevolgd.

Communicatie met de ouders
Kinderen brengen een groot deel van hun tijd bij ons door. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe uw kind zich bij ons voelt en hoe uw kind de dag heeft doorgebracht. De groepsleiding houdt u daarom goed op de hoogte. Voor de kinderen van 0 t/m 2 jaar maken wij een dagverslag. Voor de kinderen van 2 t/m 4 schrijven wij weekverslagen. Bijzonderheden worden altijd direct aan u gemeld.

14-10-31kdv1
Overdracht naar het basisonderwijs
Boerderij de Boterbloem maakt gebruik van “Peuter in Zicht”. Dat is een instrument dat zorgt voor een soepele overdracht naar de basisschool. Ook u als ouder wordt daarin helder geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind.
Peuter in Zicht heeft daarnaast een signalerende functie: het helpt onze pedagogisch medewerkers en u als ouder gerichter te kijken naar uw kind en hun totale ontwikkeling systematisch in kaart te brengen.

Informatie: Download hier het informatieboekje

Klik hier om AAN TE MELDEN