Buitenschoolse opvang MFC

Buitenschoolse opvang Het Hommelhonk

Visie:

De buitenschoolse opvang bestaat uit een groep van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Deze vangen we op in een gebouw gelegen naast de sportvelden in Tollebeek. Gezien de ruimte kunnen wij plaats bieden aan maximaal 15 kinderen.

De buitenschoolse opvang is voor de kinderen naast thuis en school de derde “opvoedingssfeer”. De opvoeding dient daarom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de opvoedingssituatie thuis. Wij vinden daarom een goede communicatie tussen ouders en groepsleiding belangrijk.

14-10-31bso114-10-31bso4

Onze prioriteit gaat uit naar een veilige en prettige sfeer op bso Het Hommelhonk (Multi Functioneel Centrum).Kinderen moeten zich thuis voelen. Het is de bedoeling dat kinderen activiteiten kunnen doen die aansluiten bij hun interesses en mogelijkheden. Wanneer het kind zich veilig voelt en vertrouwen heeft, durft het zich te ontplooien.

In de zomer voetballen we op het sportveld en picknicken we in het bos. Er is voldoende ruimte om lekker te skeeleren en rond het gebouw te fietsen. In de winter hebben we genoeg materiaal om binnen te spelen, verschillende knutsel activiteiten te doen of te koken. Wanneer de ijsbaan open is brengen we, dankzij ons lidmaatschap, veel tijd op het ijs door.

U kind (eren ) kan/kunnen de opvang met zijn/haar sport combineren. De leidsters helpen u kind zich klaar te maken voor bijvoorbeeld een voetbaltraining of een gymles.

Openingstijden:

Boerderij de Boterbloem is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 7:00 tot 19:00 m.u.v. officiële feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw.

Voorschoolse opvang:

7.00 – 8.30 uur
7.30 – 8.30 uur
7:00 – 8:45 uur
7:30 – 8:45 uur

Naschoolse opvang:
14-06-27Kalkoenen

Dagdeel kort 1 12:00 – 15:00 uur
Dagdeel kort 2 15:00 – 18:00 uur
Dagdeel kort 3 15:15 – 18:00 uur
Dagdeel kort 4 15:00 – 18:30 uur
Dagdeel kort 5 15:15 – 18:30 uur
Dagdeel kort 6 15:00 – 19:00 uur
Dagdeel kort 7 15.15 – 19.00 uur

————————————————-

Dagdeel lang 2 12:00 – 18:30 uur
Dagdeel lang 3 12:00 – 19:00 uur

Omdat er 2 groepen buitenschoolse opvang zijn, kan er aandachtig worden gekeken of het rendabel is om uw kind(eren) op het Hommelhonk te plaatsen. Wanneer er te weinig kinderen op het Hommelhonk zijn, is het mogelijk dat uw kind(eren), voor een keer, op de boerderij geplaatst wordt. U krijgt telefonisch bericht wanneer uw kind zich op een andere plek bevind dan normaal.

Dit geldt ook voor de vakantie opvang.

14-06-27Pauw1

Vakantie opvang:
Een vakantie ochtend loopt van:
7:00 tot 13:00 uur
8:00 tot 13:00 uur.

Een vakantiemiddag loopt van:
13:00 tot 18:00 uur
13:00 tot 18.30 uur
13:00 tot 19.00 uur

Vervoer

Vervoer van en naar het Hommelhonk

Boerderij de Boterbloem regelt het vervoer van de buitenschoolse opvang naar school en andersom.

De kinderen zullen lopend naar school gebracht en/ of opgehaald worden. Bij slecht weer pakken we de Boterbloem bus.
Er is regelmatig contact tussen Boerderij de Boterbloem en de scholen om het vervoer zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 
Mentorschap
Vanaf januari 2018 heeft elk kind een vaste mentor, dat het aanspreekpunt is voor het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Mocht er iets veranderen in de huidige situatie en/of wilt u andere informatie delen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om een afspraak te maken met de mentor van uw kind.

Informatie: download hier het informatieboekje voor de BSO

Klik hier om AAN TE MELDEN